regulament concurs de burse 2011

Prezentul Regulament stabileşte cadrul normativ pentru activitatea specifică burselor postdoctorale acordate de Filiala Iaşi a Academiei Române în calitatea de beneficiar al Proiectului “Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective” – ID. 56815 (denumit în continuare Proiect) în parteneriat cu Academia Română – aparat central (Partener 1) şi Universitatea de Nord din Baia Mare (Partener 2).

Prezentul regulament este întocmit în baza:

- Contractului de finanţare POS DRU/89/1.5/S 56815/E 1859/31.03 2010;

- Ghidului solicitantului – Condiţii generale – privind regulile generale de completare şi transmitere a unei cereri de finanţare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte POS DRU 2009;

- Ghidului solicitantului – Condiţii specifice – pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 89 „Programe Postdoctorale” axa prioritară „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” domeniul major de intervenţie 1.5. „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, ediţia mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Descarcă Regulamentul și ANEXA 1

AttachmentSize
Regulament Burse Postdoctorale.pdf576.43 KB
ANEXA 1 Criterii de evaluare a activitatilor bursierilor.pdf277.82 KB
TFE
-->