Concurs de Burse Postdoctorale în Cadrul Proiectului Societatea Bazată pe Cunoaștere

Academia Română, Filiala Iași lansează concursul de burse postdoctorale din cadrul proiectului Societatea Bazată pe Cunoaștere - cercetări, dezbateri, pesrpsective.

Bursele post-doctorale se acordă individual doctorilor, absolvenţi după 1 ianuarie 2000, specializaţi în filosofie, ştiinţe sociale şi umaniste sau ştiinţe exacte (care doresc să abordeze teme de cercetare, specifice filosofiei ştiinţei, epistemologiei şi metodologiei).

Prin aceste burse se urmăreşte îndrumarea tinerilor cercetători, prin promovarea adecvată a acestora, diseminarea rezultatelor cercetării şi integrarea în mediul cercetării europene aflat în strânsă legătură cu necesităţile actuale ale societăţii. De aceea, vor fi finanţate proiectele individuale de cercetare care oferă cele mai bune premise pentru obţinerea unor rezultate concrete, cuantificabile şi de impact pentru comunitatea ştiinţifică, didactică şi de cercetare.

Totodată, se încurajează temele de cercetare care se integrează în viziunea de ansamblu a proiectului, care continuă activitatea de cercetare în conformitate cu pregătirea candidatului şi ale căror rezultate au un caracter sustenabil.

TFE
-->