Lansarea Proiectului Societatea Bazată pe Cunoaștere

Academia Română, Academia Română - Filiala Iaşi şi Universitatea de Nord din Baia Mare au demarat proiectul Societatea bazată pe cunoaştere - cercetări, dezbateri, perspective.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani şi îşi propune să sprijine cercetarea ştiinţifică din România, oferind suport financiar sub formă de burse postdoctorale pentru cercetători care deţin titlul de doctor începând cu 1 ianuarie 2000.

Proiectul se adresează doctorilor specializaţi în filosofie, ştiinţe sociale şi umaniste sau ştiinţe exacte care doresc să abordeze teme de cercetare, specifice filosofiei ştiinţei, epistemologiei si metodologiei ştiinţei.

Concursul pentru acordarea burselor postdoctorale pe anul 2010 are ca termen limită de depunere a dosarelor data de 16 mai 2010. Detalii privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi găsite la adresa www.ices.ro (Adresa de web a Institutului de Cercetări Economice şi Sociale “Gh. Zane” al Academiei Române, Filiala Iaşi).

TFE
-->