Workshop de Prezentare a Bursierilor

În perioada 07-08 iunie 2010, s-a desfăşurat workshop-ul de prezentare a bursierilor din cadrul proiectului Societatea Bazată pe Cunoaştere - cercetări, dezbateri, perspective.

Cu ocazia acestei întâlniri, s-a făcut prezentarea componenţei echipei de management şi a grupului de tutori din cadrul proiectului. Totodată, pentru buna desfăşurare a activităţilor de evaluare şi consiliere ştiinţifică, bursierii au fost repartizaţi pe tutori. Tot în cadrul acestei întâlniri, au fost prezentate aspectele tehnice ale proiectului.

Astfel, bursierii au luat cunoştinţă de amănuntele de interes financiar-contabil, de aspectele privind activităţile curente din cadrul proiectului, de problemele specifice privind relaţiile de comunicare, de chestiunile cu privire la coordonarea ştiinţifică a proiectului şi, nu în ultimul rând, de informaţiile care ţin de suportul web şi de imagine din cadrul proiectului.

La capitolul rezultatelor importante ale workshop-ului se înscriu: constituirea grupurilor tematice de cercetători (grupuri care vor pune bazele unei cercetări interactive şi interdisciplinare), constituirea echipei redacţionale a revistei Logos&Episteme, configurarea agendei individuale de cercetare şi, nu în ultimul rând, desemnarea responsabilităţilor bursierilor cu privire la activităţile curente din cadrul proiectului.

TFE
-->