Contractarea Bursierilor pe Anul 2010-2011 din Cadrul Proiectului Societatea Bazată pe Cunoaștere

Prima întâlnire cu bursierii va avea loc la data de 31 mai la Sediul Filialei Iaşi a Academiei Române, între orele 09.00 şi 16.00.

Vă rugăm să pregătiţi următoarele documente:
- un set de copii legalizate după actele de studii,
- cv actualizat şi semnat,
- o copie după cartea de identitate,
- o copie după cartea de muncă în întregime (unde este cazul),
- certificat medical (pe care să se specifice: apt pentru angajare), certificat de căsătorie pentru persoanele care au acte sau diplome înregistrate pe alt nume.

Vezi atașat Contractul de Studii Postdoctorale.

TFE
-->