suport pentru bursieri

Bursa, în cuantum de 4000 de ron lunar, este oferită pe o perioadă de 12 luni (aprilie 2011 - martie 2012), cu posibilitate de prelungire în cazul în care rezultatele sunt de certă valoare.

În cadrul bursei, este sprijinit un stagiu în străinătate cu durata medie de 2 luni cu plata unui supliment în valoare maximă de 1000 de euro.

Tot în cadrul bursei postdoctorale se decontează: o deplasare la un eveniment ştiinţific internaţional şi o participare la un eveniment ştiinţific în România.

Bursierii vor beneficia şi de servicii de consiliere ştiinţifică şi tutoriat pentru activitatea de cercetare, de spaţii adecvate cercetării, de acces la suportul material destinat activităţilor de cercetare şi de acces la bibliotecile şi baza documentară de specialitate ale instituţiilor coordonatoare în cadrul proiectului.

Bursierilor li se va oferi posibilitatea de publicare prin selecţie a rezultatelor cercetării şi de a participa la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului (workshop-uri, dezbateri, sesiuni, conferinţe, printre care şi 2 conferinţe internaţionale organizate de instituţiile coordonatoare).

Bursierii vor beneficia, totodată, de suport web pentru activităţile de cercetare şi comunicare.

TFE
-->