Solicitantul proiectului

Academia Română, Filiala Iași

Bulevardul Carol I, Nr.1, Iași

Tel/Fax: +40 232 211150

Experiența relevantă a solicitantului

Cu peste cincizeci de ani de experiență, solicitantul, prin statutul său, este unul dintre pilonii principali ai cercetării fundamentale românești. Coordonator al activității institutelor de cercetare din zona, activitatea sa principală a constat în organizarea și dezvoltarea capacității de cercetare. Acest lucru s-a realizat prin implementarea politicii naționale privind cercetarea și dezvoltarea de programe proprii, dinamice, adaptate nevoilor specifice perioadelor respective.

După reorganizarea cercetării, începută în 1989, solicitantul a fost într-o continuă dezvoltare, ajungând astăzi să coordoneze activitatea a paisprezece institute, centre și colective de cercetare, acoperind majoritatea domeniilor fundamentale. De aceea, putem vorbi nu doar despre capacitatea privind implementarea programelor de cercetare de mare anvergura, ci și despre posibilitatile de colaborare, creându-se puternice centre de cercetare inter-disciplinara.

Datorită acestei dezvoltări, solicitantul a adunat în centrele sale personal înalt calificat (peste cincizeci de Profesori Universitari sau Cercetatori Principali gradul I) cu abilități manageriale în domeniul cercetării deosebite și care prin dinamismul său participa la formarea continuă a noilor cercetatori. De aceea, putem considera că unul dintre obiectivele majore ale solicitantului, și anume formarea continuă a personalului înalt calificat în domeniul cercetării, în special a stadiului post-doctorat, încercând să acopere astfel carențele sistemului de până astăzi, a fost îndeplinit cu succes. Acest lucru este dovedit de noile generații de cercetatori ale căror capacități au fost dovedite atât la nivel național cât și internațional.

Experienta solicitantului este relevată și de rezultatele obținute în ultimii ani. Organizează numeroase manifestari științifice, cu caracter național și internațional, (simpozioane, sesiuni științifice, mese rotunde, dezbateri și conferințe) - numai în anul 2009 sunt programate peste 40 de astfel de manifestari. De asemenea, în cadrul instituției sunt publicate peste cincisprezece reviste, cu impact internațional și național.

De exemplu, activitatea de anul trecut s-a concretizat în publicarea a o suta de cărți, dintre care patru în străinătate, optzeci și nouă articole publicate în străinătate, patru sute douăzeci și șapte publicate în țară, patrusprezece participări la conferințe internaționale, o sută participări la conferințe naționale. Rezultatele deosebite s-au datorat atât finanțărilor directe pe programe de cercetare ample (treizeci și cinci de proiecte), de interes național cât și prin participări la concursuri de granturi și proiecte. Astfel, în ultimii trei ani s-au câștigat treizeci și șase de proiecte dintre care douăzeci și șapte în calitate de solicitant și nouă în calitate de partener, ceea ce a adus în bugetul instituției peste 6,5 milioane lei.

Toate acestea dovedesc faptul că solicitantul are o experiență importantă în domeniul cercetării, al formării tinerilor cercetători, ceea ce îi permite să implementeze cu succes proiecte de mare anvergură și responsabilitate.

TFE
-->