Rezultate anticipate

Obiectivul general al proiectului urmărește perfecționarea cercetătorilor doctori la început de carieră și susținerea acestora, astfel încât să se poată integra într-un sistem european de cercetare. De aceea atingerea acestui obiectiv se va realiza prin urmatoarele rezultate anticipate:

1. Acordarea a 70 burse postdoctorale pe perioade între 1 și 3 ani. Vor fi susținuți și formați pentru activitatea de cercetare 70 doctori selectați după urmatorul sistem: în primul an vor fi selectați printr-un concurs organizat la nivel național 30 de bursieri. Din cei 30, evaluați pe durata primului an, 20 vor fi selectați pentru a-și continua activitatea. În același timp, se va organiza un concurs pentru alte 20 burse. În cel de-al doilea an vor fi 40 bursieri din care, după evaluare, 30 vor fi selectați pentru o bursă în cel de-al III-lea an. Vor fi selectați 20 bursieri noi, astfel încât în cel de-al III-lea an, vor exista 50 de bursieri. Această modalitate de selecție pe două nivele ajută la îndeplinirea obiectivului al doilea și anume: formarea unei echipe de cercetare interdisciplinară.

2. Efectuarea a 240 luni de stagiu de pregătire în străinătate, la universități și institute de cercetare de prestigiu. Fiecare bursier va beneficia în medie de 2 luni de stagiu pe an. Astfel va fi facilitat accesul la informații, importul de know-how și vor fi intărite relațiile inter-instituționale transnaționale.

3. Pentru formarea bursierilor, va fi constituita o echipa alcătuită din 8 specialiști permanenți, cu experiență deosebită în domeniul filosofiei, epistemologiei sau metodologiei științifice. În funcție de tematica abordată de bursieri, vor fi implicați și alți specialiști, pentru o perioada mai scurtă de timp.

4. Organizarea a 3 work-shop-uri formative pornind de la problematica cercetării românești și europene. Pentru susținerea acestora, vor fi invitați 6 specialiști, experți în domeniu. Pe lângă acestea, vor fi organizate și 7 work-shop-uri cu rol de informare și evaluare.

5. Constituirea unui consorțiu în care vor fi implicați cel puțin 5 parteneri transnaționali care să realizeze elaborarea și implementarea de proiecte comune. Pentru aceasta, echipa managerială va efectua aproximativ 200 zile de deplasare în străinătate, îndeplinindu-se astfel obiectivul 4.

6. Primul obiectiv specific constă în consolidarea instituționala ce va fi îndeplinită și prin amenajarea și dotarea spațiilor unde se va desfășura activitatea proiectului. Vor fi amenajate: o sală de conferințe de 50 locuri, o sală de studiu, spațiul a 4 birouri și o sală pentru organizarea de mese rotunde. Acestea vor fi dotate cu 20 desk-top-uri, 30 laptop-uri, 15 imprimante laser alb-negru, 4 copiatoare alb-negru A3, un video proiector, o rețea internă de comunicații, un sistem audio/video integrat, 2 camere video, 2 aparate foto, 2 imprimante laser color și 2 copiatoare A3 color.

7. Se va realiza un sistem informatic integrat pentru baza documentară existentă, unde vor fi centralizate informații despre aproximativ 420000 volume existente și despre noile achiziții. Astfel, va fi facilitat accesul la informații. Pentru aceasta se va investi într-un soft special, un server și 10 desk-top-uri. Va fi facilitat și accesul la baze informaționale de documentare și vor fi achiziționate peste 12000 volume.

8. Obiectivul specific 5 privind promovarea activității de cercetare va fi îndeplinit prin următoarele rezultate: vor fi publicate 28 cărți, 240 articole și studii, dintre care cel puțin 70 vor fi publicate în reviste și volume cotate internațional, 30 proiecte de cercetare aprobate în Consiliul Științific, o revistă la standarde internaționale, 6 conferințe internaționale (3 de către solicitant și 3 de către partener 2), la care vor fi invitate peste 20 personalități în domeniu și 40 cercetători din străinatate. Vor fi prezentate public cel puțin 240 lucrări în cadrul conferințelor, sesiunilor de comunicări sau congreselor, dintre care cel puțin 120 vor fi prezentate la nivel internațional. La aceste conferințe vor participa și tutorii pentru monitorizarea bursierilor, ocazie cu care aceștia vor prezenta cel puțin 20 lucrări cu statut model.

9. Rezultatele specifice promovării și publicității pot fi cuantificate astfel: va fi realizată o pagină web a proiectului unde vor fi prezentate rezultatele activității din proiect și care va avea o promovare dinamică prin alte pagini de profil. Proiectul va fi promovat prin 900 invitații (600 pentru cele 6 conferințe și 300 pentru cele 3 concursuri), 900 afișe (600 pentru cele 6 conferințe și 300 pentru cele 3 concursuri), 1700 broșuri (1200 pentru cele 6 conferințe și 500 de prezentare generală), 1700 mape de prezentare (1200 pentru cele 6 conferințe și 500 de prezentare generală), 500 pixuri și 500 agende, care vor fi distribuite în cei 3 ani, la nivel național, în majoritatea universităților și institutelor de cercetare, cât și la nivel internațional, în cel puțin 5 țări.

TFE
-->