Parteneri

Partener 1

Academia Română (Aparat Central)

Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect

Partenerul reprezinta cel mai înalt for național de consacrare științifică și culturală. Principalele sale obiective sunt: cultivarea și promovarea științei și culturii naționale și universale, organizarea și efectuarea de cercetări fundamentale și avansate, organizarea de manifestări științifice și culturale naționale și internaționale, organizarea de activități de calificare profesională superioară, cursuri postuniversitare, doctorale etc., acordarea de burse pe bază de concurs în țară și în străinătate, promovarea științei și culturii românești pe plan internațional și stimularea interacțiunii culturii românești cu alte culturi prin încheierea de acorduri bilaterale și colaborarea bi și multilaterală în domeniul cercetării științifice cu academii și instituții științifice similare din străinătate, promovarea valorilor în spațiul european al cunoașterii, promovarea societății cunoașterii bazată pe știință și tehnologie.

Experiența relevantă a partenerului pentru domeniul proiectului

Partenerul are cea mai mare experiență la nivel național în domeniul cercetării. Dintre toate activitățile sale cele mai importante se referă la coordonarea activității de cercetare din trei filiale, 66 de instituții și peste 2500 cercetatori. De asemenea, are experiență în acordarea de burse de cercetare în țară și străinătate și susținerea programelor de cercetare de interes național. A depus, câștigat și implementat numeroase proiecte finanțate din resurse naționale sau internaționale.

Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat

În cadrul acestui proiect principalele sale activități sunt: 1. Participarea la elaborarea proiectului, 2. Selectarea inițială a grupului țintă promovând proiectul în regiune și participând la formarea comisiei, 3. Formarea și evaluarea bursierilor prin participarea la programele tutoriale, 4. Asigurarea de resurse înalt calificate

Partener 2

Universitatea de Nord din Baia Mare

Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect

Partenerul este o universitate de stat, multidisciplinară în continuă dezvoltare, pregătind specialişti în inginerie, economie, ştiinţe, filologie, filosofie, teologie şi arte plastice. Instruirea studenţilor este asigurată de un corp academic de elită specialişti cunoscuţi, dintre care 130 deţin titlul de doctor în ştiinţe şi 40 sunt doctoranzi. Universitatea de Nord Baia Mare are 10 conducători de doctorat şi este IOSUD în domeniile: Inginerie mecanică, Filologie, Matematică şi Filosofie

Experiența relevantă a partenerului pentru domeniul proiectului

Prin Departamentul de studii doctorale și postuniversitare partenerul asigură coordonarea activităţilor academice de specializare în domeniu sau de extindere şi perfecţionare a pregătirii universitare şi post-universitare, în scopul: formării de specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă şi cultură, pentru activităţi economice şi sociale la nivelul ştiinţei şi culturii contemporane; formarării de noi promoţii de cercetători ştiinţifici adaptaţi exigenţelor contemporane; desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată, mono-, pluri- şi interdisciplinare, prin institute, centre, laboratoare, departamente şi catedre; formării resurselor umane înalt calificate având la bază simbioza naturală între procesul formativ şi de cercetare ştiinţifică.

Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat

Bazele de la care porneşte partenerul sunt: infrastructura de cercetare, resursele umane, colaborarea în regim de parteneriat inter-, multi- disciplinar, geografic şi instituţional, managementul proiectelor de cercetare. Activitatea de cercetare a partenerului s-a desfăşurat până în prezent prin elaborarea de proiecte în cadrul unor granturi şi contracte de cercetare cu finanţare europeană, CNCSIS, ANCS (Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică) cu precădere prin programul CEEX, PNCD II, Ministerul Economiei şi Comerţului şi cu diverse companii din ţară.

TFE
-->