Indicatori

În cadrul proiectului se vor atinge următorii indicatori:

70 de cercetători asistaţi financiar – cercetare post doctorală

260 de lucrări ştiinţifice prezentate – cercetare post doctorală

240 de lucrări ştiinţifice publicate – cercetare post -doctorală

30 de rapoarte de cercetare validate de Consiliile Universităţilor – cercetare post doctorală

5 parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – programe doctorale/cercetare post doctorală

240 de luni de stagiu pregatire în străinătate

28 de cărţi publicate

1 revistă ştiinţifică trimestrială

1 pagină web de prezentare proiect si rezultate

6 conferinţe internaţionale

10 workshop-uri

70 de cercetători post-doctorat drept grup țintă

TFE
-->