Numărul de locuri pentru burse | Anunţ important

Deşi numărul de burse pentru care se oferă finaţare este de 20, s-a depus un act adiţional la instituţia contractantă prin care se solicită suplimentarea cu 25 de burse pentru finanţare. După caz, actul adiţional va intra în vigoare la data aprobării acestuia de către OI POSDRU.

TFE
-->