Criteriile de Evaluare a Candidaților la Concursul de Burse Postdoctorale

Punctajul acordat în etapa 1 de concurs va fi de maxim 100, repartizat astfel:

- 30 de puncte pentru experienţa ştiinţifică a candidatului;
- 20 de puncte pentru capacitatea de elaborare a unei lucrări ştiinţifice;
- 30 de puncte pentru componenta ştiinţifică a proiectului;
- 20 de puncte pentru modalitatea în care este se integrează proiectul individual în cadrul Proiectului.

Pentru a promova etapa I, fiecare candidat va trebui să obţină cel puţin 70 de puncte.

TFE
-->