documente pentru autoevaluare

Anexăm următoarele documente:

- Opisul dosarului de evaluare

- Raport de activitate

- Criterii de evaluare a activităţii bursierilor

- Declaraţie privind evitarea dublei finanţări

Vă rog să citiţi cu atenţie toate documentele.

AttachmentSize
opis.docx206.31 KB
raport anual de activitate_0.doc226.5 KB
Criterii de evaluare a activitatii bursierilor.doc350.5 KB
DECLARAtIE privind evitarea dublei finantari.doc216.5 KB
autoevaluare.doc262 KB
TFE
-->