componenta dosar

Candidatul la concurs trebuie să depună un dosar de înscriere care să cuprindă următoarele:

a) Cererea de înscriere în format standard disponibilă pe site-ullproiectului: www.proiectsbc.ro.

b) Curriculum Vitae în format Europass (datat și semnat pe fiecare pagină) având drept anexe următoarele copii (câte un exemplar) după:

·         Cartea de Identitate,

·         Certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (acolo unde este cazul),

·         Diploma de licenţă,

·         Diploma de masterat (sau studii aprofundate),

·         Diploma de doctor,

·         orice alte diplome sau atestate (adeverinţe) relevante.

c) Lista lucrărilor ştiinţifice (prezentate la conferințe, simpozioane sau alte sesiuni științifice).

d) Lista lucrărilor științifice publicate.
e) 2 lucrări ştiinţifice reprezentative (copie sau original) trimise şi în format electronic.
f) 2 scrisori de recomandare din partea unor cadre didactice universitare, cercetători sau personalităţi ale comunităţii ştiinţifice şi academice.
g) Un proiect de cercetare de maxim 1200 de cuvinte. Proiectul de cercetare trebuie trimis şi în format electronic.

h) Bibliografie reprezentativă pentru proiect, care va fi trimisă şi în format electronic

TFE
-->