bursieri 2010-2011

Alecu Ioan Ciprian Dezvoltarea metodelor de evaluare a variabilelor atributive
Andreica Vlad Perspective şi interpretări asupra existenţei necesare a lui Dumnezeu
Baghiu Bogdan Reflecții și orientări epistemice asupra conceptului de Logos in filosofia Evului Mediului si cea a Renaşterii
Belea Simion Cunoaşterea şi valorizarea drepturilor omului în cazul tinerilor imigranți români din Italia. Analiză epistemică şi studiu de caz.
Bobb Cătălin Abordare critică a conceptelor de explicaţie şi înţelegere şi a aplicabilităţii acestora. O perspectivă fenomenologico-hermeneutică
Bocancea Sorin Aspecte definitorii ale ideologiei
Ceauşu Felicia Dinamica relaţiei dintre individ, cunoaşterea socială şi mentalul grupal macrosociocultural
Chiriac Horia Dinamica reprezentărilor ştiinţifice în fizica modernă şi reverberaţiile sale culturale
Costreie Sorin Societatea bazată pe cunoaştere matematică
Creţu Bogdan Tradiţii dislocate, fundamentare epistemică şi metode de cunoaştere în bestiarul lui Dimitrie Cantemir
Dascălu Cristina Un mod de vedere feminist si multicultural asupra fenomenului prin prisma predarii cursurilor de Creative Writing pentru a dezvolta o noua metodologie in domenil managementului cunoasterii creative
Dobay Krisztina Melinda Epistemologia reţelelor sociale
Durac Livia Dimensiuni afective ale comunicării, în contextul implementării sistemului „e-learning” în procesul educaţional
Farcaş Mircea Interferenţe sociolingvistice în nord-vestul României
Gavrilescu Liviu Etica Managerială, dimensiuni epistemologice
Haller Alina Analiza metodologică a liberalizării şi protecţionismului economic - factori de dezvoltare ai societăţii cunoaşterii
Hriţuleac Aurora Întemeierea epistemologiei morţii ca proiect de sporire a cunoaşterii vieţii
Huzum Eugen Idealizare, abstractizare şi întemeiere epistemică în teoria dreptăţii sociale
Marin Simona Societatea cunoasterii – relevanta si impact Asupra politicilor educationale si strategiilor din domeniul Formarii resursei umane
Mureşan Petronela Epistemologie teologică. Locul spiritualităţii în configuraţia actuală a unei culturi şi civilizaţii europene
Olariu Teodor Practici, reprezentări şi comportament (socio)lingvistic în context minoritar. Strategii euristice şi perspective metodologice în analiza dimensiunii lingvistice A fenomenului migraţionist contemporan
Pleşca Vasile Fundamente şi implicaţii epistemice ale democraţiei
Popoveniuc Bogdan Arheologia cunoaşterii psihologice
Răducu Cătălina Implicaţii epistemologice ale relaţiilor de gen în societatea contemporană
Şandru Daniel Coordonatele ideologice ale cunoaşterii sociale
Ştefanachi Bogdan Aspecte şi dimensiuni epistemice ale globalizării
Suiogan Delia Eu şi celălalt. Rolul învăţării interculturale în realizarea cunoaşterii în contextul globalizării
Ţăranu Marian Epistemologia relaţiilor internaţionale. Dogmele democraţiei şi raporturile între state
Tofan Alex Sociologia secularizării şi posibilităţile teologiei politice
Ţuţui Viorel Standardele epistemice ale argumentării publice în cadrul teoriilor deliberative din filosofia politică actuală
TFE
-->